สิทธิพิเศษค่าตรวจวิเคราะห์สภาพตาเพื่อการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ
Privilege for Examination and Surgeryชื่อ / นามสกุล (Name / Last Name)*
อายุ (Age)*

อีเมล์ (Email) *

เบอร์ติดต่อ (Contact Number) *
Corrected by
ค่าสายตา (ตาขวา) Prescription Right eye
(if near use- , far use +) ค่าสายตาสั้น,สายตายาว
Asitigmatism ค่าสายตาเอียง
ค่าสายตา (ตาซ้าย) Prescription Left eye
(if near use- , far use +) ค่าสายตาสั้น,สายตายาว
Asitigmatism ค่าสายตาเอียง

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ พิเศษนี้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการผ่าตัดรักษาแก้ไข
ภาวะสายตาผิดปกติที่ TRSC  หรือสถานพยาบาลใดๆ มาก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ Call Center 02-733-2020


Best Vision Best Experience Best Service Best Technology Khontrsc
Facebook TRSC การรักษาสายตาด้วยวิธี ReLEx การรักษาสายตาด้วยวิธี FemtoLASIK การรักษาสายตาด้วยวิธี LASIK การรักษาสายตาด้วยวิธี NV LASIK การรักษาด้วยวิธี Monovision LASIK การรักษาด้วยวิธี PRK การรักษาด้วยวิธี Phakic IOL